Wycena nieruchomości- rzeczoznawca majątkowy - Poznań

Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości i wzrastająca liczba jego uczestników wiąże się coraz częściej, zarówno w różnych okolicznościach życia gospodarczego, jak i w sprawach prywatnych, z potrzebą oszacowania wartości nieruchomości. Aby mieć świadomość zagrożeń i korzyści związanych z uczestnictwem w tym rynku, celowym jest skorzystanie z wiedzy osób fachowych w tej dziedzinie.

Wciąż poszerzająca się oferta atrakcyjnych nieruchomości na sprzedaż, a także niezwykle korzystne warunki ich zakupu to tylko niektóre z powodów, dla których ludzie coraz częściej korzystają z usług rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy służy pomocą w wielu sytuacjach wymagających dostarczenia wyceny różnego rodzaju nieruchomości: rolnych, specjalistycznych oraz mieszkalnych. W ramach świadczeń rzeczoznawcy majątkowego otrzymujemy rzetelnie i kompleksowo oszacowane kwoty, które następnie możemy przedstawić odpowiednim organom - bankom, sądom, czy też klientom zainteresowanym nabyciem posiadanej przez nas nieruchomości. Szczegółowa wycena nieruchomości przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego wymagana jest między innymi w trakcie załatwiania formalności związanych z kredytem, starania się o uzyskanie odszkodowania, a także w razie potrzeby obliczenia wysokości podatku podczas rozwiązywania kwestii spadkowych. Biuro Usług Technicznych z Poznania oferuje profesjonalną obsługę rzeczoznawcy majątkowego - zapewniamy rzetelną wycenę dowolnej nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem, wykonaną w sposób całkowicie obiektywny, starannie i w umówionym terminie. Oprócz szczegółowego określenia wartości wyznaczonej nieruchomości przez naszego rzeczoznawcę majątkowego, możemy Państwu zaproponować również doradztwo w zakresie różnego rodzaju kwestii związanych z branżą nieruchomości.

Zgodnie z polskim prawem tylko rzeczoznawca majątkowy może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego.

Biuro Usług Technicznych świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Poznaniu i okolicach. Operaty szacunkowe sporządzane są rzetelnie i terminowo – zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa, standardy zawodowe i etykę zawodową rzeczoznawcy majątkowego.

W ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości sporządzamy opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny:

1. Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:

 • zabudowane i niezabudowane
 • mieszkalne, komercyjne (np. biurowce, magazyny)
 • rolne
 • nieruchomości specjalistyczne (np. szpitale, hotele)

2. Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zamiana, sprzedaż
 • wniesienie aportu
 • ewidencja środków trwałych
 • określenia podatków od spadków i darowizn
 • naliczanie opłat planistycznych, adiacenckich, odszkodowań za drogi przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • uzyskanie rekompensaty za mienie zabużańskie
 • oraz innych celów przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W zakres prowadzonej działalności wchodzą ponadto:

 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości
 • obrót nieruchomościami

Biuro Usług Technicznych – Wycena Nieruchomości Poznań - Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Biuro Usług Technicznych

ul. Świętowidzka 6/9
61-058 Poznań

tel. kom. 604 127 624
e-mail:
kontakt@biuro-uslug-technicznych.pl

NIP: 782-105-88-43
REGON: 632151310